Мухаммед Физули в кратком изложении

азерб. Məhəmməd Füzuli · 1483–1556